แผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาจังหวัดระนอง

cover

วิสัยทัศน์กีฬาจังหวัดระนอง

เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพดีและยั่งยืนด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ

วิสัยทัศน์สมาคมกีฬาจังหวัดระนอง

สมาคมกีฬาจังหวัดระนองเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาของจังหวัดและพัฒนาการบริหารกีฬา บุคลากรกีฬา และพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและอาชีพและกีฬาอาชีพ

แผน/ยุทธศาสตร์

สมาคมกีฬาจังหวัดฯ

การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

 • การเตรียมนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ/กีฬาแห่งชาติ/กีฬาคนพิการแห่งชาติ
  • เบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมและ Pocket Money
  • การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เป็นกองทุน
  • เงินอัดฉีดเหรียญรางวัล
 • การพัฒนาบุคลากรกีฬา (ผู้ฝึกสอน/ผู้ตัดสิน)

การพัฒนากีฬาอาชีพ

 • การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น 2 (ชาย)
 • การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลลีก (ลีกสูงสุดชาย)
 • การเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
 • การเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันอาชีพ
 • การเข้าร่วมการแข่งขันรถมอเตอร์ครอส

การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน

 • การส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้ออกกำลังกาย
 • ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อหางบประมาณปรับปรุงสถานกีฬา
 • ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน

การพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน

 • การจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ
 • การรณรงค์เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนากีฬา

 • การทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬา
 • การอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา

การพัฒนาบริหารการจัดการกีฬา

 • การอบรมบุคลากรและผู้บริหารด้านการกีฬา
ชมรมกีฬา
 • การจัดการชิงชนะเลิศระดับจังหวัด
 • การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับภาค
 • การพัฒนาองค์กรแผนกกีฬาให้เข้มแข็งในการบริหารจัดการ
 • การเข้ารวมอบรมผู้ตัดสิน/ผู้ฝึกสอน

ตัวชี้วัด

 1. กีฬาเยาวชนแห่งชาติอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของภาค 4
 2. กีฬาแห่งชาติ อยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของภาค 4
 3. กีฬาคนพิการแห่งชาติ อยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของภาค 4
 4. นักกีฬาติดทีมชาติไทย เพิ่มมากขึ้น
 5. จำนวนแฟนคลับของกีฬาอาชีพ เพิ่มขึ้น
 6. อันดับการแข่งขันของกีฬาอาชีพ และการบริหารจัดการสโมสรดีขึ้น
 7. สมาคมกีฬาจังหวัดระนอง ได้รับพิจารณาให้เป็นสมาคมดีเด่นในระดับภาคและประเทศ